logo

KONGRE ÇAĞRISI

Elazığ Valiliği himayelerinde; Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara Elazığ Kültür Derneği, Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı ve Elazığ Dernekler Federasyonu iş birliği ile 17-19 Kasım 2014 tarihleri arasında “17 KasımAtatürk’ün Elazığ’a Gelişinin 77. Yıldönümü Anısına – Tarihten Günümüze Elazığ” konulu Uluslararası bir Kongre düzenlenecektir.


Binlerce yıllık kültür ve uygarlıkların topraklarında harmanlandığı Elazığ kenti, Doğu Anadolu ve Türkiye’nin önemli bir tarih ve kültür merkezi konumundadır. M.Ö. 2000li yıllarda Doğu Anadolu’ya yerleşen Hurriler’den başlayarak Hititler, Urartular, Romalılar, Bizanslılar, Çubukoğulları, Artukoğulları, Selçuklular ve Osmanlı Devleti Elazığ kentinin üzerinde barındırdığı uygarlıklardan belli başlılarıdır. Elazığ şehrinin örf, adet, gelenek ve görenekleri, törenleri, türkü ve manileri, halk tecrübesini yansıtan halk hekimliği, geleneksel el sanatları ve halk oyunları, mutfağı vb. milli kültür içinde kendine has nitelikleriyle çok özel bir yer almıştır.


Elazığ bugün kültürel ve tarihi değerlerinin yanı sıra turistik değerleri, gelişmekte olan ticaret ve sanayi hayatı, zengin maden yatakları ve doğal güzellikleri ile bölgenin hızla kalkınmakta olan önemli şehirlerinden biridir.


Kongre çerçevesinde, Elazığ kenti ve yöresi ile ilgili her türlü tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve çevresel konuların akademik bir anlayış ile ele alınması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Elazığ şehrinin tanıtımına katkı sağlanması ve kentin mevcut sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunlardan yola çıkarak çözümleri için yeni stratejilerin geliştirilmesi ve vizyon oluşturulması da hedeflenmektedir.


İlgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu Kongrenin, Elazığ kenti ile ilgili bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları oluşturması ve karar vericilere bilimsel bilgi desteği sunması beklenmektedir.


Bildiri özetlerinin, araştırma konusunu, kapsamını, kullanılan kaynakları ve bilime katkısını gösterecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.


Aşağıda, kongrede yer alması planlanan konu başlıkları sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı değildir. Kongrenin genel çerçevesine uyulması ve ana tema dışına çıkılmaması şartıyla farklı konular da teklif edilebilir.


Bildiri Konuları;


Geçmişte Harput


Cumhuriyet Öncesinde Harput ve Elazığ


Harput’tan Mezreye İniş Sebepleri ve Sonuçları


Cumhuriyet Döneminde Harput ve Elazığ


Atatürk’ün Elazığ’a Gelişi


Tarihten Günümüze Verilerle Elazığ


Sanayi


Ticaret ve Hizmet


Nüfus ve Demografi


Gelir, Tüketim ve Yoksulluk


Eğitim, Kültür, Spor ve Turizm


Sağlık ve Sosyal Koruma


Ulaştırma ve Haberleşme


Elazığ’da Sosyal Yapı ve Değişim


Kent Hayatı ve Yaşanabilirlik


Elazığ ve Depremsellik


Tarihten Günümüze Elazığ’da Ekonomik gelişmeler


Elazığ ve Kamu Yatırımları


Elazığ ve Özel Sektör Yatırımları


Elazığ Ekonomisine Yön Veren Sektörler


Geçmişten Günümüze Harput Mimarisi


Elazığ ve Geleceğe Yönelik Perspektifler


Kongreye katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.


Kongreye bildiri ile katılmak esastır. Bildirilerde aranacak nitelikler ve başvuru formu ve diğer bilgiler Merkezimizin atam.gov.tr uzantılı web sayfasında yer almaktadır. Kongreye katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini elazigkongresi@atam.gov.tr adresine mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. Özetlerin Kongre Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci bir duyuru yapılacaktır.


Kongreye katılmanızı diler, saygılar sunarız.


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı – Elazığ Valiliği – Fırat Üniversitesi Rektörlüğü


Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu


Ankara Elazığ Kültür Derneği – Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı


Elazığ Dernekler Federasyonu


KONGREYE KATILIM KOŞULLARI


Özet Gönderimi ve Değerlendirme


Kongre, konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 300 kelimelik bildiri özetlerinin 02 Haziran 2014 tarihine kadar elazigkongresi@atam.gov.tr adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri kongre konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kabul edilen / edilmeyen bildiri önerileri 30 gün içinde ilgililere duyurulacaktır. Kongre sonrasında sunulan bildiriler Kongre Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır.


Tam Metin Gönderme


Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 13 Ekim 2014 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarakelazigkongresi@atam.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Düzenleme Kurulu’nca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek Kongre Programı’na dahil edilecektir.


BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI


Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.


Başlık ve yazar adından sonra 300’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.


Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.


Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.


Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.


Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520) şeklinde; dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.


Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.


Metinle doğrudan alakalı olmayan orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı, numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.


Bildiri metinleri 10 ile 20 sayfa arasında olmalıdır.


KONGRE KURULLARI


Düzenleyen Kurumlar


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı – Elazığ Valiliği – Fırat Üniversitesi Rektörlüğü


 Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu -Ankara Elazığ Kültür Derneği – Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı


Elazığ Dernekler Federasyonu


Düzenleme Kurulu


Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN (Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı)


Nihat BÜYÜKBAŞ (Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu


Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı)


Mehmet AKTAŞ (İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı)


Tarık BAHADIR (Elazığ Valiliği Vali Yardımcısı)


Büyükelçi Ahmet Altay CENGİZER (Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler


Genel Müdürü)


Prof. Dr. Enver ÇAKAR (Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma


Merkezi Müdürü – İktisadi ve İdari Bilimler


Fakültesi Dekanı)


Prof. Dr. Haşim ÇAKIRBAY (Ankara Elazığ Kültür Derneği Genel Başkanı)


Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU (RTÜK Başkan Vekili – Hacettepe Üniversitesi Hukuk


Fakültesi Öğretim Üyesi)


Dr. M. Fuat KENÇ (Milli Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı)


Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve


Rektörlük Koordinatörü – Çağ Sağlık Eğitim Derneği


Genel Başkanı – Türkiye Üniversite Sporları


Federasyonu Asbaşkanı)


Prof. Dr. Ömer Osman UMAR (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı


Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Üyesi)


Doç. Dr. Sayım YORGUN (Elazığ Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı


Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler


Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler


Bölümü Öğretim Üyesi)


Hüseyin TOSUN (Atatürk Araştırma Merkezi Bilimsel Çalışmalar Müdürü)


Duygu TÜRKER (Atatürk Araştırma Merkezi Uzman Yardımcısı)


Bilim Kurulu


Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN


Prof. Dr. Halil BAL


Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN


Prof. Dr. İsmail COŞKUN


Prof. Dr. Haşim ÇAKIRBAY


Prof. Dr. Enver ÇAKAR


Doç. Dr. Kemal ÇELİK


Prof. Dr. Rıfat ÇOLAK


Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ


Prof. Dr. Rahmi DOĞANAY


Prof. Dr. Çağrı ERHAN


Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU


Prof. Dr. Bedri GENCER


Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ


Prof. Dr. Selami KILIÇ


Prof. Dr. İrfan ORHAN


Prof. Dr. Neşe ÖZDEN


Prof. Dr. Ahmet ÖZER


Prof. Dr. Edip ÖZER


Doç. Dr. Hamit PEHLİVANLI


Prof. Dr. Kadir SERVİ


Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU


Prof. Dr. Kadirhan SUNGUROĞLU


Prof. Dr. Dursun ŞEN


Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ


Prof. Dr. Mehmet TEMEL


Prof. Dr. Mustafa TURAN


Prof. Dr. Ömer TURAN


Prof. Dr. Ömer Osman UMAR


Doç. Dr. Uğur ÜNAL


Prof. Dr. Selma YEL


Prof. Dr. Mustafa YILMAZ


Doç. Dr. Sayım YORGUN


İLETİŞİM


Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Ziyabey Cad. No: 19 06520/ Balgat – ANKARA- TÜRKİYE


Tel: +90 312 2856551


Belgegeçer : +90 312 2855527


e-posta: elazigkongresi@atam.gov.tr


Web : www.atam.gov.tr


TARİHTEN GÜNÜMÜZE ELAZIĞ


ULUSLARARASI KONGRESİ


17-19 Kasım / November 2014 – ELAZIĞ


BAŞVURU FORMU / APPLICATION FORM


SOYADI / SURNAME: …………….…………….…………….…………….….


ADI/NAME :………………………….…………….…………….……


UNVAN / TITLE : …………….…………….…………….…………….….


ÜNİVERSİTE / UNIVERSITY : …………….…………….…………….…………….…


BÖLÜM / DEPARTMENT :………………………….…………….…………….…..


ADRES / ADDRESS :………………………….…………….…………….……


ŞEHİR / CITY :………………………….…………….…………….……


ÜLKE / COUNTRY :………………………….…………….…………….……


TELEFON /PHONE :………………………….…………….…………….……


FAKS / FAX :………………………….…………….…………….……


E-POSTA/ E-MAIL :………………………….…………….…………….……


ÇALIŞMA ALANI / RESEARCH FIELD


…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…


BİLDİRİ BAŞLIĞI / PAPER TITLE


…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…


BİLDİRİ ÖZETİ / ABSTRACT


…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….


ANAHTAR KELİMELER / KEY WORDS


…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….


ÖZGEÇMİŞ / C.V.


…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….


İMZA / SIGNATURE


KONGRE TAKVİMİ


Kongre duyurusunun ilanı


Nisan 2014


Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih


02 Haziran 2014


Kabul edilen özetlerin bildirimi


13 Haziran 2014


Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih


13 Ekim 2014


Kongre kesin programının ilanı


17 Ekim 2014


Kongre


17-19 Kasım 2014


Sunulan bildirilerin yayımlanması


Aralık 2014-Temmuz 2015


Copyright 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.