logo
ELFED

Vizyon Misyon

VİZYONUMUZ

Elazığlıların, yaşadıkları şehirlerde birbirleriyle iletişim halinde olmaları, birbirlerini daima destekleyerek güç birliği yapmaları; gelenek ve göreneklerini unutmayarak Türkiye’de ve Dünyada yerel değerleriyle var olmaları için değer yaratan bir sivil toplum kuruluşu olmak.

MİSYONUMUZ

1. Elazığ derneklerini ve Elazığlıları temsil etmek;
2. Elazığlılar arasında yakın bağlar kurarak iletişimi güçlendirmek;
3. Bünyesindeki tüzel kişilikler arasındaki koordinasyon ve ortak projeler geliştirilmesini temin etmek, derneklerin belirli alanlarda ihtisaslaşmasını sağlamak;
4. Harput kültürünün ortaya çıkarılmasını sağlamak için araştırma faaliyetleri yaptırmak ve yaşatılmasını sağlamak için organizasyonlar yapmak ve desteklemek;
5. Siyasi İşler komitesi, İş Adamları Komitesi, Bürokratlar Komitesi, Sosyal Faaliyetler Komitesi, Ar-Ge Komitesi gibi komiteler aracılığıyla faaliyetler yapmak;
6. Avrupa ve diğer sosyal fonlardan yararlanarak projeler üretmek, bünyesindeki derneklerin bu yöndeki çabalarını desteklemek;
7. İşverenlerin ticari ve bürokratların mesleki gelişimine katkıda bulunmak;
8. Marka şehir, marka şirketler oluşturulmasına destek vermek;
9. Siyaseti etkileyen güç merkezi olmak;
10. Yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerine öncülük etmek;
11. İhtiyaç sahiplerine, imkânlar ölçüsünde, yardım etmektir.

Copyright 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.