logo
ELFED

Yönetim Kurulu

Faik İÇMELİ

Genel Başkan

1951 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dünyaya gelen İçmeli, beş yaşında ailesiyle birlikte İstanbul ‘a göç etmiştir. İlk ve orta öğrenimini Fatih ve Vefa Lisesinde; lise öğrenimini Pendik’te tamamlamıştır. Tekel’de işçi olarak çalışmaya başlamış; aynı zamanda Sendikacılık yapmıştır. İşletmecilik Yüksek Okulu’ndan mezun olmuştur. 12 Eylül öncesi İstanbul MHP İl Gençlik Kolları Başkanlığında, 1999 yılından itibaren de DYP’nin çeşitli kademelerinde Başkanlık yapmıştır. 2003-2007 yılları arasında DYP İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur. İslam Tarihi Araştırma Vakfı, FB Altyapı Derneği, FB Balotaj Kurulu Üyeliği, Deniz Nakliyat A.Ş. Tekel Genel Müdürlüğü, Tek Gıda İş Sendikası, İş Dünyası Vakfı, İstanbul Türk Ocağı, Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Maltepe Kızılay, Avrasya Bir Vakfı, Masiad gibi birçok sivil toplum kuruluşunda başkanlık ve yöneticilik yapmıştır. Halen Maltepe Emniyet Md. Dernek Başkanlığını, FB Yüksek Divan Kurul Üyeliğini, İst.Türk Ocağı Danışma Kurul Başkanlığını, Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanlığını, Ar- İş Sigorta Ltd Şti. Yön. Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

Kazım Gökhan ELGİN

Başkan Vekili

İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da görmüş olan Elgin, yükseköğrenimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümünde başarıyla tamamlamıştır. 1999 Marmara depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken Başbakanlıkta Afet Hazırlık konularında uzman olarak görev yapmıştır. Aynı dönemde Gazi Üniversitesinden MBA derecesi almıştır. 2006 yılında İstanbul’u depreme hazırlamak üzere İSMEP projesinin direktörlüğüne getirilmiştir. İstanbul’daki okul-yurt-hastane-karakol gibi kamu binalarının tamamına yakını, onun idaresinde depreme karşı güçlendirilmiş ya da yıkılıp yenisi yapılmıştır. Kurucu direktörü olduğu İSMEP projesi, Dünya Bankasının Türkiye’deki en başarılı projesi seçilmiştir. Ülkemizin yüz akı sayılan projelerin mimarı Kazım Gökhan Elgin TV programlarında, konferanslarda, 5 kıtada 40 farklı ülkede, özellikle de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmalarda Türkiye’yi gururla temsil etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Salih BAYIR

Genel Başkan Yardımcısı

Derneklerden Sor. Gen. Bşk. Yrd.

1954 yılında Elazığ’da doğan Bayır, ilk ve orta öğrenimini doğduğu ilçe olan Keban’da tamamlamıştır. Ardından Kayseri Mimar Sinan Öğretmen Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Bayır, 1979 yılında faal olarak avukatlık yaşantısına başlamıştır. 13 yıl süren faal avukatlık döneminden sonra 1992 yılında ticaret hayatına atılmıştır. 21 senedir kendi şirketi olan Alkan Mobilya’yı yönetmektedir. Hali hazırda İstanbul Barosu üyesi olan Bayır, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Vefa ÖZEL

Genel Başkan Yardımcısı

Mali İşlerden Sor. Gen. Bşk.Yrd.

Çemişgezek doğumlu olan Özel, 1992-1996 yılları arasında Ak Parti Sarıyer İlçe Teşkilatında görevde bulunmuştur. 2002 AK Parti kuruluşunda İl Delegesi olarak görev almıştır. Sanayicidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ahmet KARAKIŞ

Genel Sekreter

1971 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde doğan Karakış, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. İstanbul Taşımacılar Birliği Başkanlığı ve Ak Parti Kartal Belediye Meclis üyeliği yapmıştır. Kendisinin İstanbul Ticaret Odası Meclis üyeliği devam etmektedir. Halen şehir içi yolcu taşıma işiyle uğraşmakta; çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Uğur CENGİZ

Genel Başkan Yardımcısı

Tanıtım-Medya-İletişim Sor.Gen.Bşk.Yrd.

1965 yılında Elazığ Merkez’de doğan Cengiz, Elazığ Lisesinden mezun oldu. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğini kazanarak İstanbul’a gelmiştir. Üniversite öğrenimini görürken Arat Araştırma ve Tanıtım Şirketinde araştırmacı, Hedef Dağıtım Şirketinin Bilgi İşlem Departmanında da yönetici olarak çalışmıştır. 1990 yılında Elazığ’da Harita Bürosu açmıştır. Askerliğini kısa dönem olarak 1992 yılı mart ayında tamamlamıştır. 1992 yılında Şişli Belediyesinde Mühendis olarak göreve başlamış olup 1997 Yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne atanarak önce Beykoz Kadastro Müdürlüğünde; 2000 yılında da Kocaeli Kadastro Müdürlüğünde çalışmıştır. 2002 yılından itibaren İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi olarak görev yapmaktadır. Kendisi; Temel Jeodezi Eğitimi, GNSS ve GPS eğitimlerine katılarak sertifikalar almıştır. Kurumunda, Jeodezik işlerden sorumlu Proje Müdür Yardımcı olarak İstanbul, Sakarya ve Kocaeli illerinin jeodezik işlerini yürütmektedir. Kamu görevlileri etik mevzuatı, sürekli kurumsal gelişim eğitimlerine katılarak sertifikalar almıştır. MEGSİS sistemiyle ilgili kamu kurumlarına eğitim vermekle birlikte İTÜ Geometrik Bölümü öğrencilerine Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu projeler ve amaçları hakkında bilgilendirme amaçlı eğitimlerde bulunmaktadır. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası üyeliği (Danışma Kurulu üyeliği), Türk Mühendisler Birliği Derneği İstanbul Şubesi üyeliği, Piri Reis Harita-Gayrimenkul ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, İmar Haksen Sendikasında Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Murat ÖZTÜRK

Genel Başkan Yardımcısı

Sosyal İşlerden Sor.Gen.Bşk.Yrd.

1967 yılında Elazığ’da doğan Öztürk; ilk, orta ve lise öğrenimimi Elazığ’da tamamlamıştır. 1989 yılında Fırat Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olmuştur. Kendisi, 23 yıldır Final Eğitim Kurumlarında çalışmaktadır. Evli ve bir kız, bir erkek iki çocuk babasıdır.

Fethi Ahmet YÜKSEL

Genel Başkan Yardımcısı

Ar-Ge Projelerden Sor.Gen.Bşk. Yrd.

1957 yılında Elazığ’da doğan Yüksel; ilk ve orta öğrenimini Elazığ Dumlupınar İlkokulu ve Mezra Ortaokulu’nda; lise öğrenimini İstanbul, Göztepe, Mehmet Beyazıt Lisesinde bitirmiştir. Yükseköğrenimini 1982 yılında İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. 1984 yılında Lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında; 1993 yılında Doktora Öğrenimini İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalında tamamlamıştır. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, 11. Dönem Gece, Genel İşletmecilik Bölümünden mezun olmuştur. 1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri Texas Eyaleti, Texas A&M Üniversitesi, Geoscience Departmanında Doktora çalışmalarında bulunmuştur. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi, 1995 yılında Yardımcı Doçent Dr. Olarak Öğretim Üyesi görevlerine başlamıştır. Altı Yüksek Lisans danışmanlığı, iki Doktora ve bir Yüksek Lisans ikinci danışmanlığı yapmıştır. Hava Harp Okulunda Öğr. Gör. olarak farklı bölümlere, altı yıl ders vermiştir. Birçok yurt içi ve uluslararası; Avrupa Birliği, TÜBİTAK, BAP, TİKA projelerinde çalışmıştır. Ulusal ve uluslararası arkeolojik araştırma projelerinde (Moğolistan, Macaristan, Türkmenistan, Kazakistan, Kıbrıs’ta) görev almıştır. Kazakistan Pavlodar’da S. Toraighyrov Pavlodar State University‘de iki ayrı dönemde ders vermiştir. Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler sunmuştur. Ulusal ve uluslararası dergilerde birçok bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığı ve Doğu Türkistan Göçmenlere Derneği Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur. Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası üyesidir. ISO Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçiliği, Patlayıcı Uzmanlığı ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitmenliği Sertifikaları sahibidir. Bir kitabı ve birçok kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA-AR (TÜBA Arkeoloji) Dergisi Hakem ve Bilim Kurulu üyesidir. Kendisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı kazı ve yüzey araştırmalarında Arkeojeofizik çalışmaları yapmaktadır. Halen İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev almaktadır. Uygulamalı Jeofizik Konularında Maden, Jeotermal, yeraltı suyu, Çevre, Geoteknik, Arkeojeofizik, Arkeolojik ve Kültürel Miras, Tarihi Eserlerin Restorasyonu konularında çalışmaktadır. Evlidir.

Ahmet Çağatay TALAYHAN

Genel Başkan Yardımcısı

Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yrd.

1985 yılında Elazığ’da doğan Talayhan, lise öğrenimini Nevşehir Fen Lisesi’nde tamamlamıştır. Kendisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı olan SAP danışmanlığı alanında birçok yurt içi ve yurt dışı projede İnsan Kaynakları Danışmanı ve Proje Yöneticisi olarak çalışmıştır. Halen uluslararası bir danışmanlık şirketinde Grup Yöneticisi olarak çalışmakta olan Talayhan, aynı zamanda BJK Kongre üyesidir. Evlidir.

Ahmet Doğuş CANTÜRK

Genel Başkan Yardımcısı

Hukuk İşlerinden Sor.Gen.Bşk.Yrd.

1982 yılında Elazığ’da doğan Cantürk, ilk ve orta öğrenimini Mersin'de tamamlamıştır. Kendisi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kurucu ortağı olduğu hukuk bürosunda serbest avukatlık yapmakta; aynı zamanda bir vakıf üniversitesinde yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Kuvvetin birlikten doğduğuna inanan Cantürk farklı STK ve derneklerde görev almaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Rabia BABAOĞLU

Genel Başkan Yardımcısı

Kadın ve Aileden Sorumlu Genel Bşk.Yrd.

İlk, orta ve lise öğrenimi Keban’da tamamlayan Babaoğlu, İktisat Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi programında yüksek lisans yapmıştır. Elazığ, Manyas Erdek, Kartal, Maltepe'de Nüfus Müdürü olarak görev yapmıştır. 15 yıldır Fatih İlçe Nüfus Müdürü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak çalışmaktadır. ELFED (Elazığ Dernekler Federasyonu) Kurucusu ve halen Kadınlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’dır. Kendisinin faaliyet gösterdiği diğer sivil toplum kuruluşları: Elazığ Kültür Vakfı (Genel Sekreter olarak 2011 yılından beri görev almaktadır.), Fenerbahçe Spor Klubü Delege (Kongre Üyesi: 2005 Yılı 13366 nolu üyesi), Yaran-i Harput Derneği ( Kadın-Finanstan sorumlu Başkan Yardımcısı), Fatih Kent Konseyi Asayiş ve Zararlı Maddeler ile Mücadele (Başkan Yardımcısı), Cevizli Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (2004-2009 Başkan Yardımcısı; 2010-2011 Genel Başkan), Fındıkzade Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği (2008-2010 Başkan Yardımcısı), Kebanlılar Derneği (Kurucusu, 2007-2011 Başkan Yardımcısı).

Burak POLAT

Genel Sayman

1983 doğumlu Burak Polat ortaokul ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamlamış olup, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden onur derecesi ile mezun olmuştur. Meslek hayatına QNB Finansbank Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış olup, 2010 yılına kadar bu bankada çalışmıştır. 2010-2012 yılları arasında Rönenans İnşaat firmasının yurtdışı operasyonlarında Finans Yöneticisi olarak çalışmıştır. Kariyerine daha sonra Turkcell’de Finans Müdürü olarak devam eden Burak Polat, şu anda Digiturk şirketinin Vergi ve Muhasebe operasyonlarından sorumlu Finans Direktörü olarak meslek yaşantısını sürdürmektedir. Türkiye’de SMMM olan Burak Polat, aynı zamanda Uluslararası Mali Müşavir unvanına sahiptir. Bilgi Üniversitesi’nde Muhasebe ve Denetim alanında yüksek lisans yapmıştır. Evli ve iki çocuk sahibidir.

Rafet AVCI

Genel Sayman Yrd.

1955 yılında Elazığ’ da doğan Avcı; lise öğrenimini, Diyarbakır Maarif Koleji’nde tamamlamıştır. Kendisi, İstanbul- D.G.S.A Mimarlık Yüksek Okulu mezunudur. 1979 yılında İstanbul İl İmar Müdürlüğünde Planlama ve İmar görevlisi olarak memuriyet hayatına başlamıştır. 2008 yılından emekli olana kadar geçen süreçte; İmar ve İskân Bakanlığı’nda Müfettiş ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığında Başmüfettiş, Ankara Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü ve İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Eylül 2019 tarihi itibariyle Şile Belediyesi Başkan Yardımcılığına atanmıştır. Halen Üsküdar’da bulunan Annopa Yapı Denetim şirketinin sahibi olup çeşitli kuruluşlarda da İmar ve İnşaat Danışmanlığı görevlerini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Vahap DOĞAN

Ar-Ge Projelerinden Sorumlu Yardımcı.

1979 yılında Çemişgezek’te doğan Doğan; ilk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamlamıştır. 1997 yılında başladığı Selçuk Üniversitesi’nde Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans öğrenimini, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemleri ve Ulaştırma Yönetimi” programında tamamlamıştır. Çalışma hayatına 2002 yılında, Pendik Belediyesi iştiraki olan Pentaş A.Ş’ de Şantiye Şefi olarak başlamıştır. 2003 yılında Pendik Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde göreve başlamıştır. Sırasıyla Kontrol Mühendisliği, İhaleli İşler Şefliği, Fen İşleri Müdür Yardımcılığı, Fen İşleri Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü-Belediye Başkan Danışmanlığı ve Belediye Encümen Üyeliği görevlerini yapmıştır. S.P.K Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı ve İş Güvenliği Uzmanı olan Doğan; Performans Esaslı Bütçeleme, Belediyelerde Kalite Yönetimi, Kamu İhale Kurumu Eğiticilerin Eğitilmesi ve Yapı Mühendisliği alanlarında sertifikalı eğitimler almıştır. Asfalt Yönetimi, Karayolu ve Trafik, Kentlerde Altyapı alanlarında; kurum içi ve Türkiye Belediyeler Birliğinde eğitim ve seminerler vermiştir. 2012 yılından itibaren Pendik Belediyesi’nde Teknik Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Kendisi, Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem ve Yapı Mühendisliği Bölümünde Doktora yapmaktadır. Pendik Spor Başkan Yardımcısı ve Ensar Vakfı mütevelli üyesidir. İngiltere’de dil eğitimi almıştır ve ileri seviyede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yalçın Gürsoy YILDIRIM

Genel Başkan Yardımcısı

Sağlık İşlerinden Sorumlu Genel Bşk.Yrd.

Pertek-Sağman köyünden olup 1967 yılında Tunceli ‘ de dünyaya geldi. Öğretmen babasının tayini ile 2 yaşında Ankara’ ya yerleşti. İlk-Orta-Lise öğrenimini Ankara’ da tamamlayarak Kurtuluş Lisesinden mezun oldu. 1985 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak Elazığ’ a yerleşti. 1991 yılında F.Ü Tıp Fakültesinden mezun olup Elazığ Devlet Hastanesi acil Serviste Doktor olarak göreve başladı. 2007 yılına kadar Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakla birlikte, Elazığ’ da Şifa Polikliniği ve Görkem Tıp Merkezlerini açarak özel sağlık sektöründe yer aldı. 2004 yılında Özel Elazığ Hastanesinin ruhsatlandırma ve devlet anlaşmalarını yaparak, ilk defa Elazığ’ da Devlet Memurlarının özel hastanelerden faydalanmalarını sağladı. 2007 yılında Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Devlet Memurluğu görevinden ayrılarak, Medical Park Elazığ Hastanesinin ilk Başhekim ve Genel Müdürü olarak göreve başladı. 2009 yılında Van Medical Park Hastanesine Genel Müdür olarak atandı. 2012 yılı Ocak ayında İstanbul Medical Park Göztepe Hastane Kompleksine Medikal Direktör ve Mesul Müdür olarak göreve başladı. Aynı yıl Ekim ayında Göztepe Medical Park Hastane Kompleksine Genel Müdür oldu. 2014 yılında Medical Park Merkez Yönetiminde ‘’ Bütçe ve Strateji Koordinatörü ‘’ oldu, bu görevde 6 ay çalıştıktan sonra tekrar Medical Park Göztepe Hastane Kompleksine Genel Müdür olarak göreve başlamış olup halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Salih TURHAN

Genel Başkan Yardımcısı

Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Bşk.Yrd.

1956 yılında Elazığ’da doğan Turhan; ilk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamlamıştır. Kendisi, Ankara Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Kamu Yönetimi bölümünü mezunudur. 1977-1982 yılları arasında, T.C. Başbakanlıkta Memur-Raportör; 1982-1983 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığında Folklor Araştırmacısı; 1982-1987 yılları arasında TRT Erzurum Radyosunda ses sanatçısı; 1987-2013 yılları arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosunda Ses Sanatçısı ve Koro Müdürü olarak görev yapmıştır. Resmi görevinin yanı sıra; 1982 yılından 2015 yılına kadar çeşitli kurum, kuruluş, dernek, vakıf ve üniversiteler bünyesinde 25 amatör topluluk kurup yönetmiş, bu korolarda yüzlerce öğrenciyi halk müziği dalında yetiştirmiş, yüzlerce konser vermiştir. Ankara Keçiören, Mamak ve Adıyaman Belediye Konservatuarlarını kurup yönetmiştir. TRT repertuarı dışında yaklaşık 300 türkü derlemesi yapmış; 1200 türküyü kaynak ses kayıtlarından notaya almış ve çeşitli ortamlarda yayımlamıştır. Halk Müziği tarzında, marş ve şarkı formunda 50 bestesi bulunmaktadır. Halk müziği ve türkü külliyatlarına dair yayımlanmış 60 kitabı, 20 proje albümü bulunmaktadır. Yurt içinde ve dışında çeşitli kongre, sempozyum, panel vb. ilmi platformlarda halk müziğini yazılı ve sözlü olarak temsil etmiş; birçok ödül ve plaketle ödüllendirilmiştir. Azerbaycan VEKTÖR İlimler Akademisince Fahri Doktora payesine layık görülmüştür. TRT ve özel TV kanallarında farklı başlıklarla, yüzlerce halk müziği program hazırlayıp sunmuştur. Türkiye Yazarlar Birliği, İLESAM, MESAM üyesi olan Turhan, 2013 Mayıs ayı itibarı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosunda Ses Sanatçısı olarak görevini sürdürmektedir.

Soner DOĞAN

Genel Başkan Yardımcısı

Eğitimden Sorumlu Genel Bşk.Yrd.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinin nüfusuna kayıtlı olan Doğan; ilk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamlamıştır. 1990 yılında Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinden mezun olmuştur. İlk görev yeri olan İstanbul’ da öğretmen olarak göreve başlamıştır. Aynı dönemde Beykent Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tezli yüksek lisans yapmıştır. İstanbul’un çeşitli okullarında yöneticilik görevlerinde bulunan Doğan; halen Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulunda Okul Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evlidir; Anıl ve Sude isimlerinde ikiz çocuk babasıdır.

Zülfü Tolga AĞAR

Yönetim Kurulu Üyesi

1975 yılında Ankara’da doğan Ağar, üniversite öğrenimini Boston Mount Ida College’da tamamlamıştır. Uluslararası ticaretle uğraşmaktadır. Galatasaray Kongre Üyesi, 27. Dönem Elazığ Milletvekilidir. Evli ve bir erkek çocuğu babasıdır.

Kürşat ARMAĞAN

Tanıtım-Medya-İletişimden Sorumlu Yardımcı.

1980 yılında Elazığ Maden’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamladı. 1997-1999 yılları arasında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler eğitimi aldı. 2006 yılında Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema ve Gazetecilik bölümünden 3.’lük derecesiyle mezun oldu. İş hayatına Petline Petrolleri Satış Destek Sorumlusu olarak başladı. 2008 yılında Turizm sektörüne girdi. Belli başlı bazı firmalarda Genel Müdürlük görevinde bulundu. Bu bilgi ve tecrübeyle AKSATUR adı altında kendi işini kurdu. 7 yılın sonunda, pandemi sürecinde iş değişikliği yaparak Şenpres Döküm Sanayi Ltd Şti firmasında Yönetici olarak iş hayatına devam etmektedir. İngilizce ve Zazaca bilmektedir. TURSAB ve Turizm Bakanlığı İstişare Üyesi’dir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İstanbul’da ikamet etmektedir.

Bekir DÖNDÜ

Derneklerden Sorumlu Yardımcı.

1971 yılında Elazığ’ın Sürsürü Mahallesinde doğan Döndü, ilk ve orta öğrenimini Elazığ’da yapmıştır. 1985 yılında İstanbul'a gelmiş; burada, 4 Yıl süresince Fındıkzade Derneği Genel başkan Yardımcılığı ve saymanlık görevlerinde bulunmuştur. Vatani görevini Mardin Kızıltepe Şanyurt’ta yapmış; kısa bir süre Romanya’da çalışmıştır. Kendisi, 26 yıldır deri sektöründe çalışmakta olup 22 yıldır da eşi Duygu Döndü ile birlikte kendi işyeri olan Döndü Derinin işletmesini yapmaktadır. Yeni Bosna’da ikamet etmektedir. Evlidir.

Fethi Ahmet GEDİK

Kadın ve Aileden Sorumlu Başkan Yardımcısı

1956 yılında Elazığ’ın Keban-Gökbelen köyünün Dere Mezrasında doğan Gedik; ilköğreniminden sonra orta öğrenimini İstanbul Göztepe Ortaokulu, lise öğrenimini Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamlamıştır. Kendisi, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunudur. 6 yıldır serbest ticaret yapmaktadır. İstanbul Ticaret odası dışında herhangi bir parti veya dernek üyeliği bulunmamaktadır.

Filiz İZCİ

Sağlık İşlerinden Sorumlu Yardımcı.

1980 yılında doğan İzci, ilk ve ortaöğretimini Elazığ'da tamamlamıştır. 2003 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2003 - 2007 yılları arasında Elazığ ili ve ilçelerinde hekim olarak çalıştıktan sonra 2007 yılında Fırat Üniversitesi Psikiyatri Anabilim dalında Psikiyatri ihtisasına başlamıştır. 2011 yılında Psikiyatri uzmanı olarak Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çalışmaya başlamıştır. 2012 - 2014 yılları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Psikiyatri uzmanı olarak görev almıştır. Kendisi, 2015 yılından itibaren İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim dalında Yrd.Doç.Dr. olarak Şişli Florence Nightangale Hastanesinde Psikiyatrist olarak görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Pınar ALYAR

Tanıtım-Medya-İletişimden Sorumlu Yardımcı.

1985 yılında İstanbul'da doğan Alyar, anne tarafından Madenli, baba tarafından Sivriceli’dir. Kendisi, lise öğrenimini Burak Bora Anadolu Lisesi'nde tamamlamış; daha sonra Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Aynı dönemde İşletme bölümünden de mezun olarak çift diploma ile İstanbul'a dönmüştür. Marmara Üniversitesi'nde Pazarlama Yönetimi üzerine yüksek lisans yapmış, onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Gıda Mühendisi olarak başladığı çalışma hayatına, 4 yıl boyunca Medya sektöründe TRT vb. birçok ulusal kanalda sunuculuk, spikerlik yaparak devam etmiştir. Kendisini birçok alanda geliştiren ve geliştirmeyi amaç edinen Alyar, eğitimlerinin yanı sıra sanatsal ve sportif faaliyetleriyle de aktif bir sosyal yaşam sürdürmektedir. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi üzerine Doktora yapmaktadır.

Zeki ÇANAKÇI

Sosyal İşlerden Sorumlu Yardımcı.

1962 yılında Elazığ’ın Sivrice İlçesinin Başkaynak köyünde doğan Çanakçı; ilk ve orta öğrenimini Elazığ’da, lise öğrenimini Elazığ Sanat Okulunda tamamlamıştır. Bu süreçte yaz aylarında da lokantada çalışmıştır. Mesleğinde ihtisas yapabilmek için 1985-1988 yılları arasında yurt dışında bulunmuştur. İstanbul Lokantacılar Odası, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Turizm ve Aşçılık Mesleği konulu seminerlere katılmıştır. Usta öğreticilik belgelerini tamamlamıştır. Ustalara, aşçılıkla ilgili seminerler vermiştir. 1989 yılında ilk kurucusu olduğu Üsküdar, Feneryolu ve çeşitli şubelerinde; eski adıyla Niyazibey Restoran, şu anki adı kendi markası Zekibey Restoran’da olarak mesleğini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Necip COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı

1977 yılında Elazığ’ da doğan Coşkun; ilk ve orta öğrenimini burada, lise öğrenimini yatılı olarak Elazığ dışında tamamlamıştır. Kendisi, Uludağ Üniversitesi’nin Ekonometri bölümünden dereceyle mezun olmuştur. Bankacılık, otomotiv ve ihracat sektörlerinde tecrübe edinmiş; çeşitli eğitimler için Japonya ve Amerika’da bulunmuştur. 2009 yılından bu yana kendi firmasında uluslararası ticaret ile uğraşmakta; aynı zamanda bir Japon Otomotiv şirketinde de üst düzey yönetici olarak görev almaktadır. Bekâr olan Coşkun, İngilizce ve Japonca bilmektedir.

Cihan BOZKURT

Mali İşlerden Sorumlu Yardımcı

1970 yılında Karakoçan’ın Akarbaşı köyünde doğan Bozkurt, ilk ve orta öğrenimini Karakoçan’da tamamlamıştır. Halen Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde öğrenim görmektedir. Siyasi hayatına, 1997 yılında Refah Partisinde başlamıştır. Ak Parti Siyaset Akademisinde eğitim almış; uzun yıllar Sancaktepe Ak Parti teşkilatlarında görev yapmıştır. Sancaktepe Esnaf Ve Sanatkarlar Derneği Kurucu Başkanıdır ve 3. dönem başkanlığını yapmıştır. İlim Yayma Cemiyeti Samandıra şubesinde yönetim kurulu üyeliği yapmış olan Bozkurt, halen inşaat sektöründe faaliyet gösteren Sancaktepe merkezli Ultrga Gyo San.Tic.Ltd.Şti’nde yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır. 1988 yılından itibaren İstanbul’da ikamet etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mete UZUN

Eğitimden Sorumlu Yardımcı

1978 yılında Elâzığ’ın Ağın ilçesinde doğan Uzun; ilk, orta ve lise öğrenimini Keban İlçesinde tamamlamıştır. Kendisi, Anadolu Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. 1996-2016 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı bünyesinde, 10 yılı Özel Harekât Birlikleri (Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı/ ŞIRNAK, Sason Komando Tabur Komutanlığı/ BATMAN, Tatvan Özel Harekât Tabur Komutanlığı/ BİTLİS, Özel Harekât Tabur Komutanlığı/ TUNCELİ ve JÖAK Özel Operasyon Tabur Komutanlığı/ ANKARA) olmak üzere değişik birliklerde başarı ile 20 yıl boyunca Jandarma Astsubay olarak görev yapmıştır. 23 Temmuz 2008 tarihinde Tunceli İl J.K. lığınca BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Tunç-224 operasyonunda, Nazimiye ilçesinin Dallıbahçe köyü kırsalında çıkan silahlı çatışmada yaralanmıştır. Görevini üstün gayret ve özveriyle yerine getirirken, vatanı ve milleti için hayatını tehlikeye atarak yaralanmış olması nedeniyle TSK tarafından “ Yara İşareti Beratı ” ile ödüllendirilmiştir. 15 Temmuz “Hain Darbe Kalkışmasında” Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü emrinde Polis Memuru olarak görev yapan kardeşi Mehmet Şevket UZUN, Borsa İstanbul A.Ş.’yi işgal eden FETÖ/PDY mensubu hainlere müdahale esnasında çıkan çatışmada “ŞEHİT” olmuştur. Şehit kardeşinin İstanbul ilinde ikamet eden ailesine maddi ve özelliklede de manevi destek olmak amacıyla; 05.12.2016 tarihinde, 20 yıl boyunca başarıyla görev yaptığı Jandarma Genel Komutanlığından kendi isteğiyle istifa ederek ayrılmıştır. 06.12.2016 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş’de Destek Hizmetleri Direktörlüğünde “Yönetici” olarak çalışmaya başlamıştır. Halen aynı görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Lokman ÖZTÜRK

Kültür ve Sanattan Sor. Yardımcı

İlköğrenimini, İstanbul Kadırga İlkokulu; ortaöğrenimini Gedikpaşa Ortaokulu; lise öğrenimini Pertevniyal Lisesinde tamamlayan Öztürk; Trakya Üniversitesi işletme Fakültesi mezunudur. Kendisi, dericilik sektörü ve matbaa işleriyle uğraşmıştır. 1990 yılında Spor Kulübü Başkanlığı, 2000 yılında Ağın Gazetesi yazarlığı, 2005 yılında Ağın Derneği Başkanlığı, 2007-2018 yılları arasında Elazığ Dernek Başkanlığı yapmıştır. Halen Şişli, Harbiye-Taksim, Beyoğlu’nda inşaat restorasyon alanında kendi işiyle uğraşmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hüseyin YETİK

Sağlık İşlerinden Sorumlu Yardımcı.

İstanbul Bakırköy’de doğan Yetik, anne ve baba tarafından Elazığlıdır. Ortaöğretimini Özel Akasya Kolejinde, Tıp Fakültesi eğitimini 1990-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde (Çapa Tıp Fakültesi) tamamlamıştır. Mezun olduğu 1996 yılında Eylül ayı Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazanmıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 2000 yılında Uzman Doktor, 2006 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör olmuştur. Göz Hastalıkları alanında özellikle Vitreoretinal Cerrahide uluslararası literatürde ilk kez kendisi tarafından tanımlanan cerrahi teknikleri, tanı ve tedavi bulgu ve metodları mevcuttur. Göz Hastalıkları alanında ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri, Çin ve Hindistan olmak üzere 20’den fazla ülkede onaylanan 5 adet patenti mevcuttur. EURETINA ilk Türk Genel Kurul Delegesi ve Bilimsel Araştırmalar Birimi üyesi, ASRS (American Society of Retina Specialists), AAO (American Academy of Ophthalmology), ÜAK (Üniversiteler Arası Kurul) Doçentlik Başvuruları Değerlendirme Komisyonu üyesidir. Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör Öğretim Üyesidir. İstanbul Şişli Nurol Tower adresinde Prof. Yetik Rop Retina Göz Kliniği adında, Türkiye’deki tüm göz klinikleri içinde tıbbi teknoloji ve cihaz parkuru en donanımlı özel bir göz kliniği mevcuttur.

Murat PALAOĞLU

Ar-Ge Projelerinden Sorumlu Yardımcı.

1977 yılında doğan Palaoğlu, Elazığ ilinin Palu ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. İzmir Bornova Anadolu Lisesinden mezun olmuş; lisans eğitimini 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamlamıştır. Yönetim Bilimleri yüksek lisansını ABD’de Boston Üniversitesinde yapmıştır. 2008 ve 2017 yıllarında, ABD’ de Harvard Üniversitesi’nde finans ve yönetim konularındaki ders ve programlara katılmıştır. 2000-2012 yılları arasında Gümrük Müfettişi ve Başmüfettişi olarak bürokraside çalışmış; 2012 yılında kendi isteğiyle özel sektöre yönetici olarak geçiş yaparak, uluslararası bağımsız danışmanlık ve denetim şirketi olan KPMG’ye katılmıştır. KPMG’de Vergi Bölümü şirket ortağı ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı yapmıştır. 2017 yılından bu yana KPMG Türkiye yönetiminde yer almaktadır. Türkiye’de ve uluslararası arenada iş dünyasına dair birçok proje yönetmekte ve rol üstlenmektedir. İstanbul’da ikamet etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Lütfü NEBİOĞLU

Gençlikten Sorumlu Yardımcı.

1979 yılında Elazığ’da doğan Nebioğlu ilk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamlamıştır. Zaman içerisinde Türkiye’nin bir çok yerinde bulunmuş; ülkü ocaklarının birçok kademesinde yer almıştır. 2013-2018 yılları arasında Ülkü Ocakları Bayrampaşa ilçe Başkanlığında, İlçe Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen İl Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. 2 yıl önce Nebioğlu Tesbih şirketini kurmuştur. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Batuhan DEMİRCAN

Gençlikten Sorumlu Yardımcı.

Elazığ’da dünyaya gelen Demircan ilk ve orta öğrenimini Bahçelievler İlköğretim Okulu’nda, lise öğrenimini Elazığ Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Kendisi, Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tam burslu olarak kazanmış; mezun olduktan sonra stajını İstanbul’da Selim Ata Ergin’in Hukuk Bürosu’nda yapmıştır. Kurucusu olduğu Gold Hukuk Bürosunda halen serbest avukatlık yapmakta olan Demircan, aynı zamanda Demircan International Grup’un Yönetim Kurulu Başkanıdır. Şanlıurfa Güvenlik Korucuları Derneği fahri başkanlığını da yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ahmet Taha BARIM

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcı.

1992 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Barım’ın nüfusu Elazığ’ın Harput ilçesine kayıtlıdır. Kendisi, ilk ve orta öğrenimi Ankara’da Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu’nda; lise öğrenimini Hatay Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Barım, 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2018 yılından itibaren Aksiyon Hukuk Bürosu’nun kurucu avukatı ünvanıyla serbest avukat olarak çalışmaktadır. Kendisinin Üsküdar TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Başkan Yardımcılığı ve Çem-Der Yönetim Kurulu Üyeliği halen devam etmektedir. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında birçok görevi bulunmaktadır.

Mücahit KARABALIK

Mali İşlerden Sorumlu Yardımcı.

1979 yılında Elazığ’da doğan Karabalık; ilk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamlamıştır. 2001 yılında Dumlupınar Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Dil eğitimi için gittiği Amerika’da, 2 yıl dil eğitiminin ardından Dowling College’inde Bankacılık ve Finans alanında MBA yapmıştır. Aynı dönemde, Skyblue Newyork İnc. Şirketinde Finans Uzmanı olarak çalışmıştır. 2007 yılında Türkiye’ ye dönen Karabalık, çeşitli kuruluşlarda Finans Uzmanı ve Finans Müdürü olarak görev almıştır. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’de Yönetici olarak görev yapmaktayken, istifa ederek Birevim firmasında çalışmaya başlamıştır. Halen Birevim’de CFO/İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktır. Kendisi, birçok sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulunda yer almaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Metin YILMAZ

Sosyal işlerden Sorumlu Yardımcı.

1978 yılında Elazığ’da doğan Yılmaz; ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Küçük yaşlarda ticarete atılmıştır. 1989 yılında kurulan, gıda sektörünün endüstriyel yemek (toplu yemek) kolunda faaliyet gösteren aile şirketinde çeşitli görevlerde yer almıştır. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda sektöre ait eğitimler almıştır. 15 yıldır kendi şirketi olan Pane Toplu Yemekte Genel Müdürlük görevi yürütmektedir. Bazı derneklerde aktif görev almaktadır: İYSAD İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği 2008-Halen Yönetim Kurulu Üyesi, YESİDEF Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu 2011-Halen Denetleme Kurulu Başkanı, İSO İstanbul Sanayi Odası 2014-Halen Delege, ELFED Elazığ Dernekleri Federasyonu 2019-Halen Yönetim Kurulu Üyesi. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır.

Tuba KATI

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcı.

1986 yılında Elazığ’da doğan Katı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise öğrenimi sonrasında girmiş olduğu üniversite sınavında önce Doğu Akdeniz Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazanmış, 3. Sınıfa kadar bu bölümü okumuş, daha sonra tek hayali olan Hukuk Fakültesini okumak ve yapmak istediği tek meslek olan avukatlık mesleği için tekrar sınava girmiş ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmıştır. Hukuk fakültesini 3 yılda bitirmiştir. 2013-2014 yılları arasında özel şirketlerde hukuk danışmanı olarak görev yapmıştır. 2014 yılından bu yana Katı Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun kurucu avukatı olarak; ulusal ve uluslararası olmak üzere aktif bir şekilde serbest avukatlık hizmetine devam etmektedir. Hukukçuların birbirlerine kenetlenebilmelerini, birbirleriyle kucaklaşabilmelerini, kaynaşabilmelerini sağlamak ve tüm hukukçuların sorunlarının çözümüne yardımcı olmak üzere; Hukuk Derneklerini bir çatı altında birleştirmeyi başarmış ve Türkiye’de bir ilke imza atan, hukuk camiasında (STK) sivil toplum kuruluşu olarak kurulan Hukukçular Federasyonu’nun genel başkan yardımcılığını üstlenmiştir. Aynı zamanda federasyona dâhil olan bir hukukçu derneğinin de başkanlığını yapmaktadır. Kendisi; arabuluculuk, bilirkişilik ve uzlaştırmacılık görevlerini de ifa etmektedir. STK ve hukuk camiasında başarılı projelere imza atmıştır.

Copyright 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.