logo

“Girişimci Kente Doğru” Projesi İle İlgili Bilgiler

“Girişimci Kente Doğru” Projesi İle İlgili Bilgiler

YARIŞMANIN ADI: Girişimci Kente Doğru

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN : Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği

YARIŞMANIN KONUSU:

Yarışmada konu sınırlaması olmayıp ulusal ve uluslararası pazarda piyasalardaki bir boşluğu oldurabilecek, gelir getirecek ve pazarlanabilecek her türlü yeni ürün/hizmet bu yarışmanın konusu kapsamındadır. Ancak daha önceden herhangi bir kişi veya kurum tarafından ödüllendirilmiş veya hayata geçirilmiş ürünler/hizmetler yarışmaya dahil edilmeyecektir.

YARIŞMANIN HEDEFLERİ:

Liseli gençlerin girişimcilik potansiyellerini açığa çıkartmak,
Girişimciliğin yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma açısından öneminin vurgulanmasını sağlamak,
Liseli gençlerin girişimciliğe ve inovasyona olan ilgisini arttırmak,
Bilime ve/veya topluma katkısı olan yeni ve ilginç ürünlerin/hizmetlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktır.
Gençlerin kendilerine hem maddi hem de manevi anlamda tatmin sağlayacak kariyer hedefleri oluşturmalarına ve böylece bilinçli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak
Kariyerlerinde girişimcilik fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen öğrencilere, bu hedeflerine katkı sağlayacak bir “öğrenme ve uygulama” deneyimi sunmak.
Ödül alan proje fikirlerinin uygulanabilmesi için başvuru sahiplerine melek yatırımcı bulunmasında destek olmak.

YARIŞMA İLE İLGİLİ DUYURULAR:

Yarışma ve yarışmaya ilişkin gelişmeler, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ESTO, ELFED ve ELKUYARD’ın adresinde duyurulacaktır. Bu duyuruların takibi yarışmacının sorumluluğundadır.

YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER:

Yarışmaya Lise öğrencileri katılabilir.
Yarışmacılar bireysel olarak veya takımlar halinde yarışmaya katılabilirler. Takım başvurularında tüm takım üyelerinin başvuru formunu doldurması zorunludur.
Yarışmacılar (ister bireysel ister takım olarak) dilerlerse birden fazla fikir ile yarışmaya katılabilirler. Ancak her bir yarışmacı/takım yalnızca tek bir ödül almaya hak kazanabilir.
Takım başvurularında takım liderinin belirlenmesi gerekmektedir ve iletişim sorumlusu takım lideridir.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARII:

Yarışmaya yukarıda tespit edilen konu kapsamında katılım söz konusudur.
Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluk yarışmacıya/yarışmacılara aittir.
Proje daha önce ödül almamış veya uygulanmamış olmalıdır. Bu konudaki sorumluluk yarışmacı/yarışmacılara aittir.
3. Şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş yarışmacı/yarışmacılar tarafından üstlenilecektir.
Yarışma ile ilgili Başvuru Koşulları, Gizlilik Sözleşmesi ve Başvuru Formu,İlgili Web sayfalarında başvuru süresince yayınlanır. Yarışmacı, başvurusu ile internet sitesinde yayınlanan Şartname ile Gizlilik Sözleşmesi’nde yer alan bütün maddeleri okuyup kabul ettiğini taahhüt ve kabul eder.

YARIŞMA SÜRECİ:

Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır.
Birinci aşaması ön eleme turudur. Projelerin yarışma konusu kapsamında olup olmadığının değerlendirileceği ön eleme turu, yarışmacıların “Başvuru Formu” üzerinden yapılacaktır. İş planı dosyaları Danışma Kurulu tarafından 40 puan üzerinden değerlendirilecek ve 20’ nin üzerinde puan alan projelerin dosyaları jüri üyelerine gönderilecektir. Jüri üyelerinin 40 puan üzerinden yapacağı değerlendirme sonucunda (jüri üyelerinin vereceği puanların ortalaması) 30’un üzerinde puan alan projeler, yarışmaya katılmaya hak kazanacaklardır.
Başvuruları Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Binası adresinde yer alan Strateji Geliştirme Ar-ge Birimi’ne iletilecektir.

Copyright 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.